Поисканите от генерал Бойко Борисов промени в Наказателния кодекс за по-строги мерки срещу незаконното изсичане на горите няма да бъдат приети преди лятната ваканция на депутатите.

Председателят на Парламента Огнян Герджиков каза пред БНР, че за тези промени няма технологично време.

Герджиков уточни, че сега Народното събрание приема приоритетните закони по хармонизацията на българското право с европейското.