В Министерството на културата днес ще бъде представена регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа /2003-2005/. В нея, освен България, участват Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Сърбия и Черна гора и Румъния.

България се включи в програмата преди месец. Основна цел на програмата е опазването на културното и природно наследство. Тя предвижда да се направи преглед на законодателството в тази област и да се подобри сътрудничеството между правителствата в региона, местните власти и професионалните организации с цел засилване на гражданското участие в опазването на културното наследство.