Висшите съдии ще трябва да назначат дело по жалбата.
Аргументите на Николай Колев са, че по време на избора на главен прокурор, една част от членовете на Висшия съдебен съвет са били незаконно избрани на тези постове.

Конституционният съд ги освободи от местата им на висши магистрати близо две години след избора на Филчев за обвинител номер едно.

Никой не е поставял до момента този въпрос пред правосъдните органи. Този въпрос се поставя за първи път.
"Мисля, че жалбата ми е основателна, първо съдът трябва да прецени нейната основателност и тогава да заведе дело", каза Колев.

Николай Колев бе задържан миналото лято за незаконно притежаване на оръжие и наркотици. Софийският градски съд го призна за невинен. Съдиите го възстановиха на поста му, след като Никола филчев беше издал заповед за пенсионирането му.

"Въпреки че има съдебно решение не ми възлагат никаква работа. Казват ми, че е по заповед на главният прокурор Никола Филчев", каза Колев.

Никола Филчев не бе открит за коментар.