Макар да има интерес от страна на частни фирми, все още няма нито една заявка за частен железопътен превозвач, съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любомил Иванов.
До края на януари министерството ще завърши проверката на приватизационните сделки с транспортни фирми за последните години.
Вече има прекратени приватизационни договори и държавата е възстановила собствеността си върху някои предприятия.

Раздържавените предприятия на Министерството на транспорта са 130. След като са продадени, нито едно от тях не показва по-добри финансови резултати от очакваните, съобщи заместник- министърът на транспорта и съобщенията Златолина Мукова.
Още преди да е приключила проверката на всички сделки, министерството е прекратило или предстои да прекрати редица приватизационни договори, съобщи Мукова.

Повечето купувачи, които не изпълняват приватизационните договори са работническо- мениджърски дружества, заяви Мукова.

Като пример тя посочи "Кричим Автотранспорт", където купувачът "Автотрансснаб-София", не е платил за закупеното още през 1998 година друженство.
Не са преведени парите и не се изпълнява договорът и за приватизираната пак през 1998 г. "Еър-Добруджа" - Добрич.

Същото е положението и в "Брестовец Автотранспорт", "Вършец Автотранспорт" и редица други предприятия, съобщи Мукова.
Заради лошото финансово състояние на транспортните фирми, през миналата година, в тях са съкратени 1400 служители, повече от предвиденото.
На фирмите, които не са изпълнили задълженията си по приватизационния договор досега са наложени начисления общо за около 3 милиона лева.