Плащанията за майчинство на работещи жени в Шумен закъсняват. Проблемът е от месеци, оплакаха се в сигнал до bTV потърпевши. До октомври 2009, Виолета Йорданова е получавала редовно помощ за бременност и раждане на дете, но след това плащанията започват да се бавят с по 10 - 12, дори и 30 дни.

„Когато им преведат от НОИ парите, тогава ми ги пускат и по сметка. Аз имам приятели, които не са от Шумен, също нямат преведени пари и това е вече няколко месеца, каза Виолета.

За разлика от помощите за бременност и раждане, сумите за отглеждане на дете над 1 година, се изплащат едва след като в НОИ получат от НАП информация, че работодателят е внесъл осигуровки за работещата майка.

„Не може да става въпрос за никакво закъснение, дори НОИ е изплащало обезщетение в рамките до 5 - максимум 6 работни дни от постъпването на данните от НАП в НОИ”, каза Владимир Владимиров, началник сектор „ Парични обезщетения за временна неработоспособност" в НОИ Шумен.

Работодателят на Виолета е подавал информация в НАП към края на всеки месец, но обработката на данните е отнемала между 5 и 10 дни по различни причини.  

„Работодателят е подал декларация 1 в НАП на 26 февруари, тя е обработена в НАП на 4 март. Подадена е в НОИ на 5 март, ние сме изплатили обезщетението на г-жа Йорданова на 10 март, което е на 3-тия работен ден. Инцидентни са случаите, когато да речем има много голям брой почивни дни се пропуснаха няколко обработки, което доведе до известно забавяне и то в календарни дни”, обясни Владимир Владимиров.

Месечният семеен бюджет на Виолета е около 800 лева, като 1/3 от него е помощта за майчинство и надбавките от по 35 лева за двете й деца.