Министрите Цветан Цветанов и Аню Ангелов ще участват в учението "Феникс 2010". Националното компютърно подпомагано командно-щабно учение "Феникс 2010" се провежда от 15 до 19 ноември в Националния военен учебен комплекс "ЧАРАЛИЦА" и във Военна академия "Г.С. Раковски".

В него са ангажирани над 200 представители на основни държавни институции и 11 международни организации. Общ ръководител на учението е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен ръководител - министърът на отбраната Аню Ангелов.

Сценарият е разработен на базата на развитие на международна криза, възникнала поради рязка дестабилизация на вътрешната сигурност в държавата Аленд. В резултат бежанска вълна се насочва към страната ни, към това се прибавят земетресение, засегнало България, и терористична заплаха.