Сурогатни майки да може да стават само жени на възраст между 25 и 43 години предвиждат законови промени за правното регламентиране на сурогатната бременност. Това каза депутатът от
партия "Атака" Калина Крумова на кръгла маса, организирана в парламента под наслов "Регламентиране на сурогатната бременност и дебат за възрастовото ограничение при извършване на "ин витро"процедури в България".

Крумова заяви, че няма да се изготви нов закон за сурогатното майчинство, а ще се се направят допълнения и изменения в Закона за здравето, Семейния кодекс, Наказателния кодекс, Гражданско-процесуалния кодекс, някои наредби. Депутатът посочи още, че за законодателството ни не е адаптивен терминът "сурогатна майка", а ще се възприеме "заместваща майка". Такава
може да стане жена, която има поне едно здраво дете, каза Крумова. По време на кръглата маса бе предложено да се изисква това дете да е родено в брак.

Крумова посочи, че законопроектът предвижда още, че желаещата да стане заместваща майка, трябва да е психически здрава. Тя няма да може да става сурогатна майка повече от два пъти. Така
вносителите на законопроекта искат да избегнат възможността сурогатното майчинство да се прави с комерсиалната цел. Според промените съдът ще одобрява случаите на заместващо майчинство. Предвижда се и договор между заместващата майка и желаещите да имат дете. Предвижда се и създаване на национален регистър на заместващите майки.

Кръглата маса е под егидата на председателя на парламентарната комисия по здравеопазването Лъчезар Иванов, който откри форума, на който участват депутати, представители на неправителствени организации, експерти. Иванов посочи, че в България заместващото майчинство не е разрешено.