Това ново допълнително условие за отпускане на пенсия вече e в сила от първи януари.

До сега съществуваше възможност възрастните да продължат да работят на същото място и да получават, както пенсията си, така и заплата. В момента у нас работят половин милион пенсионери.

"От НОИ, от фонд "Пенсии" ежегодно се изплащат около 360 милиона лева за работещи пенсионери, които ако намалим броя на работещите пенсионери, ще бъдат пренасочени, може би следващата година, за едно увеличение на пенсиите."

Пенсията ще можете да получите в срок от шест месеца след прекратяване на трудовия договор.

"По този начин ще се освободят работни места за младите хора."

Ако ви уволнят преди да сте навършили пенсионна възраст или без да сте събрали необходимия брой точки, пенсията ще ви бъде отпусната от датата, в която изпълните всички условия.

Това обаче няма да отнеме правото на пенсионерите да работят и след като се пенсионират, стига да има желаещ да ги наеме, обясниха от НОИ.

Осигурителният доход за самонаетите и хората на свободни професии ще бъде 170 лева през тази година, вместо 200, както беше досега. Осигурителният стаж от 4 години на хората, които работят на повече от един договор ще се счита за 5 години.

През февруари ще се увеличи размерът на пенсиите на по-рано пенсионираните учители.
Летците от военната авиация и подводничарите - пенсионери ще получат 5 социални пенсии за старост. Инвалидите по рождение трябва да подадат до 30 юни заявления за пенсия за общо заболяване.