Международната репутация на България видимо се е подобрила през последните месеци.
МВФ и Световната банка са готови да подпомогнат икономическите планове на правителството с нови заеми през следващите години в размер на един милиард долара. Това са част от изводите в макроикономическия анализ за България на банка "Джей Пи Морган".

ЕС и ЕБВР признаха напредъка на страната към пазарна икономика и обещаха още финансова помощ, се казва още в анализа. Успешната емисия на еврооблигациите и повишаването на рейтинга в края на миналата година показват нарастващото доверие от страна на финансовите пазари. Освен това, правителството разсея безпокойствата по отношение на краткосрочната стабилност, затагайки фискалната политика, пише в анализа.
България следва познатия регионален модел, при който политическата стабилизация води до икономическа стабилност и ускоряване на реформата, според анализаторите. Те смятат, че това "павира" пътя на страната ни за влизане в Евросъюза.

Правителството, обаче ще се помъчи да помири бързото преструктуриране и консервативната фискална политика със своя ангажимент за отслабване на социалното напрежение.
Критичните въпроси, които следва да се наблюдават в краткосрочен аспект, са реформата в енергийния сектор, предстоящата приватизация на големи предприятия и изпълнението на бюджета за 2002 година, се посочва в анализа.