Двустранните отношения в икономиката, политиката и културата, развитието на събитията на Балканите, обстановката в Афганистан и Близкия изток са били обсъждани на днешната им среща.

Коментирани са били и различни варианти за транспортиране на горива от Близкия изток за Европа, като един от тях е коридор през България. Важната роля на България и Иран като сериозни пречки пред наркотрафика е била потвърдена на срещата.