Комисията по досиетата обяви имената на 73 служители на Националната служба за охрана сътрудничили на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Проверени са началникът, заместник-началниците, началниците на отдели и началниците на сектори в Националната служба за охрана. На проверка подлежат 134 души. Едно лице не подлежи на проверка.