По нова схема ще се определят и ставките за селскостопанските продукти. Изравняването на митата ни с тези в Западна Европа е едно от условията за приемането ни в Европейския съюз.
Това трябва да стане до 2006 г. Затова промените, които се правят през тази година са стъпка към уеднаквяване на стандартите ни с тези на Евросъюза.

Средно, митата за промишлените стоки са намалени с около една четвърт. Сериозни са промените при внос на селскостопански стоки, където са най-големите ни различия с ЕС.
България започва да прилага в някакава степен политиката на Западна Европа за субсидиране на селското стопанство и защитните мита за местните производители с измененията .

Митническата тарифа за 2002 г. предвижда ставките за пресни плодове и зеленчуци да се определят в зависимост от цените им при влизане в страната. Това ще доведе до повишаване на митата за масовите плодове и зеленчуци, каквито се произвеждат и у нас, и намаляване на ставките за по-скъпите продукти.

Дефицитни продукти като ечемик, царевица, олио и семена от слънчоглед, пшеница, фасул и леща,  ще бъдат внасяни в България без мито за няколко месеца или за цялата година.

Временно се отменят и митата за внос на продукти за производството на лекарства. Нулеви са ставките за внос на промишлени стоки от Европейския съюз, Турция, и страните от ЕАСТ и ЦЕФТА, а за Македония средното мито е 1, 2%.