Няма сериозни нарушения при производството на тъмни и диетични хлябове, показаха резултатите от проверката на Министерството на здравеопазването, продължила от 11 до 20 януари.

Инспектирани са 535 фурни и 891 магазина. При проверката са изследвани вида и количеството на влаганите суровини в хлябовете, както и спазването на законодателството по отношение етикетирането и представянето на храните.

В 34 обекта за производство е установено несъответствие при етикетирането и представянето на храните. Седемдесет и шест проби от различни хлябове са изследвани за органолептични показатели, изкуствени оцветители, обща пепел, сол и захар. Анализите са извършени в шестте официални акредитирани лаборатории на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.

В 12 от пробите е установено наднормено съдържание на сол. Наличие на изкуствени оцветители, наднормено количество на пепел, захар или други съставки в изследваните проби не е открито. Допълнително ще се извърши анализ за съдържанието на влакнини (фибри)в хляба в Националния център по опазване на общественото здраве.