Официално днес ще бъде открит обновеният посетителски център „Прилепа” в Природен парк „Врачански Балкан”. В центъра е разположена постоянна изложба „Пещерите и пещерното дело” за историята на пещерното дело и видовете пещерни образувания.

Гостите ще могат да научат повече и за благоустроените пещери в България и най-популярните пещери в света. От тази година в центъра започва и прожекцията на научно-популярни филми на пещерна тематика.

Днес ще бъде открита и обновената пътека „Карст и биоразнообразие”. Тя е с изцяло обновени информационни табла и кътове за отдих, които предлагат възможност за приятна разходка на туристите, посещаващи пещера „Леденика”.