Увеличава се броят на рекламациите на стоки и услуги от страна на потребителите.

Най-честите оплаквания са  от сроковете за ремонт на стоки с дефект. Зачестяват оплакванията и от неизпълнени договори за УСЛУГИ. Не са намалели и жалбите за рекламации на стоки.

Първенството на недоволните потребители е от мобилните апарати. В жалбите си гражданите се оплакват, че търговците често им вменяват вина за повредата на апарата. На второ място са оплакванията от некачествени дрехи и обувки.

Запазва се делът на рекламациите на бяла техника, кухненско обзавеждане и матраци. От асоциация "Активни потребители" обобщават, че когато се стигне до етапа връщане на пари, тази стъпка се осъществява много трудно.

Законът позволява 4-5 ремонта на един и същ дефект, въпреки че е очевидно, че той е неотстраним. Същият проблем е валиден и при стока на изплащане.

По закон потребителят има право да върне всяка  стока в рамките на две години, когато е показала дефект. Потребителят има право и на ремонт в рамките на един месец или замяна с продукт от същия вид. Ако търговецът не може да ремонтира стоката или да я замени, то тогава трябва да върне парите или да бъде договорена отстъпка в цената.