През следващите десетилетия България може да остане без врабчета, ако се запази тенденцията в момента.

За опазването птиците най-важно е отношението на хората. Именно човешките решения обаче са причина за намаляването на популацията.

„Основните причини са разораването на засадените площи и премахването на храстите. Тези мерки се налагат от изискванията за субсидиране на различни площи в земеделските земи", каза Йордан Христов от Българското дружество за защита на птиците.

От 71 изследвани вида птици проучването установява постепенно намаляване на някои от най-популярните в България.

„Едни от най-застрашените видове са птиците в земеделските земи, които хората познават като пъдпъдък, домашното врабче също е една застрашена птица, която намалява с една трета в последните 11 години”, посочи Христов.

Затова всяка година от Българското дружество за защита на птиците организират инициативи за опазване на природата. Последният им проект дори дава възможността да въвеждаме наблюденията си онлайн.

На любов и грижа към птиците се учат и най-малките.