Заплатите на общинските съветници в Радомир да бъдат намалени до минималните, настояват в подписка 311 жители на града. Документът е изпратен до кмета на общината Красимир Борисов.

Хората предлагат със спестените пари от заплатите на съветниците да се купува месо за детските градини, или да се включва уличното осветление сутрин в 5.00 ч., вместо в 6.00 часа.

Общинският съвет в Радомир има 21 съветници. Той се ръководи от председател и от трима заместник-председатели. Средното трудово възнаграждение в съвета е 700 лв., уточни неговият председател Иван Владимиров.

Авторите на подписката смятат, че възнагражденията на съветниците са незаслужени и трябва да бъдат намалени до 240 лева. Според тях не е морално в условия на криза избраниците им да получават толкова високи заплати. Недоволните обясняват искането си с лошото финансово състояние на общината и с необходимостта от мерки за намаляване на разходите.