Дупнишкият районен съд заседава по делото за обида срещу Пламен Галев и Ангел Христов, заведено от общинските съветници от "Атака" Милен Попов и Методи Стойнев. То беше отложено от 12 януари заради заболяване на защитника на Ангел Христов.

Според ищците Ангел Христов ги е нарекъл "идиоти" в национален и в регионален ефир, а Пламен Галев е подкрепил думите му.

Исковете, предявени от двамата тъжители са за нанесени неимуществени вреди. Размерът им е максимално предвиденият от закона - по 25 000 лв.