Най-големи трудности в края на годината има пред търговията на дребно и строителството, сочат данните на института.
Промишлеността се задържа на едно равнище през втората половина на годината. За сметка на това анкетите сред предприемачи показват ръст на поръчките за чужбина в края на годината.