Заместник-министърът на образованието, младежта и науката Светлана Ломева ще връчи днес наградите на отличените в четвъртото издание на националния конкурс за учители "Развитие на обществени и граждански компетентности - иновационни педагогически практики". Конкурсът се организира и провежда от МОМН на всеки две години. Целта е да бъде стимулирана работата на българските учители в областта на гражданското образование.