Парламентът прие да се спре разпореждането със земи и имоти, върнати или дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III. В подкрепа на решението гласуваха 106 депутати, против бяха двама, а се въздържаха 13 народни представители.

В подкрепа на решението гласуваха депутатите от ГЕРБ, "Атака", Синята коалиция и независимите. Двама от ДПС гласуваха "против", а останалите от групата и представителите на Коалиция за България бяха "въздържали се".

Предложението е внесено от Яне Янев и група народни представители.

Решението засяга експлоатационната и строителна дейност, както и действията на разпореждане със сгради, поземлени имоти, земеделски земи, гори и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на царските наследници.

Предвиденият мораториум ще действа до приемането на специален закон. Лицата, които се намират във владение или държане на посочените имоти и вещи, са длъжни да полагат за тях грижата на добър стопанин, в противен случай носят отговорност за вреди, е записано в решението.