Във връзка със сигнала за непочистеното корито на Владайската река отговорът на кмета на София Йорданка Фандъкова е следният:

"За 2009 г. Столичната община е осигурила 500 хил. лв. за осигуряване на проводимост на критични участъци от реките на териториите на страната. Почистени са участъци на река Владайска от мост на бул. "Никола Петков" до ул. "Люлински път" с обща дължина 1900 м. Почистени и са и участъци от река Перловска, Слатинска, Янчовска, Ракита и Стамболова. Всичките определени за почистване участъци са в близост до мостове и създават опасност за нарушаване на ежедневната инфраструктура.

През годините са извършени и аварийни почиствания на 18 критични участъка, на 11 реки с обща дължина 3 км. За 2010 и 2011 г. Столичната община е разработила подробна програма за почистване на реките, преминаващи през територията на общината. Програмата включва и поддръжка на зелените площи около водните течения на стойност 6 млн. лв.

През 2010 г. са определени за почистване 11 участъка от река Владайска с обща дължина 16 км. Констатираме, че за съжаление има места, които непосредствено след почистването биват отново замърсявани. Столичната община отделя не малък финансов ресурс за осигуряване на проводимост на реките, а на практика това са парите на гражданите на София. Ще разчитаме на сутрешния блок на bTV и през следваща година да показва конкретни проблеми и тяхното разрешаване".