Главният прокурор е удължил срока за разследване по случая с убийството на сестрите Росица и Христина Белнейски с още три месеца. Удължаването на срока е наложено от необходимостта от извършване на следствени действия, резултатът от които е от значение за разкриване на обективната истина по делото, посочват от Окръжна прокуратура в Пазарджик. Двете сестри Росица и Христина Белнейски бяха открити убити в началото на 2006 г. в местността "Грамадите" между Пещера и Брацигово.