Броят на бежанците, които България ще приеме, зависи от решение на кабинета.

Страната ни е разработила план за извънредни ситуации при масов поток на бежанци още преди година във връзка със събитията в Афганистан. Според този план България може да осигури материално 2000 бежанци. Освен от българската държава издръжката на тези хора ще бъде поета и от Върховния комисариат на бежанците.

"На този етап не може да се говори за масов поток на бежанци. Миналия месец само 57 иракчани са потърсили статут на бежанец у нас", каза Бойко Антонов.

"Винаги съществува опастност сред бежанците да има и терористи", заяви председателят на Агенцията за бежанците. Това е причината агенцията да работи тясно с Министерството на вътрешните работи.

Нелегално преминалите границата ни, не са бежанци. Ако има подадена молба за убежище, Агенцията за бежанците решава дали това лице се нуждае от закрила. За хора бягащи от военни конфликти, се предоставя временна закрила, която е регламентирана с акт на правителството.

Бойко Антонов увери, че ще бъде направено всичко възможно за реда и сигурността на районите, където ще бъдат настанени бежанци.