За целта ще бъдат открити две информационни зали. Третият кандидат, подал идикативна оферта е австрийската "Ерсте Банк". Крайният срок за подаване на окончателни оферти за Банка ДСК ще бъде съобразен с излизането на одиторския доклад по международните счетоводни стандарти на КPMG за финансовите резултати на банката за 2002. До две седмици след излизането на доклада ще бъде насрочена и датата за подаване на окончателни оферти. На 27 януари, когато беше срокът за подаване на индикативни оферти за Банка ДСК, оферти подадоха унгарската "ОТП", гръцката "Пирея Банк" и австрийската "Ерсте Банк". На 28 януари съветът на директорите на БКК гласува и тримата кандидат-купувачи да бъдат допуснати до предприватизационно проучване на Банка ДСК. Очаква се окончателният договор за приватизацията на банката да бъде подписан до края на април. Официално процедурата за приватизация на Банка ДСК започна на 9 декември с публикуване на покана към потенциалните инвеститори. Тя беше поместена във "Файненшъл таймс" и в български всекидневник.