Механизмът за гласуване на гражданска квота от парламента, деформира идеята за независими членове от гражданския сектор, категорични са медийните експерти. Авторът на идеята за гражданската квота Георги Лозанов днес допълни предложението си.
Той каза: "Самите граждански организации по един механизъм да създадат граждански форум, който да излъчи тримата кандидати, а една институция, убеждавам се, че това е президентът, да бъде само гарант на процеса, без са де намесва в него."

Президентът Георги Първанов се ангажира до няколко дни да поиска позициите на лидерите на парламентарните групи. Той отново потвърди, че държи на съотношението 3 към 3 към 3.

"Може да се реализира тази воля и чрез решение на парламента и чрез указ на президента, но да не се подменя тази роля и да не се прикриват чрез нея други амбиции" , заяви президентът.

Председателката на медийната комисия Милена Милотинова каза, че позицията на медийните експерти се е променила, което според нея е плод на натиск.

"Аз смятам, че новото предложение на доц. Лозанов е плод на непоследователност," заяви тя и допълни: "именно той беше автор на идеята гражд. квота да минава през парламента, защото там се състоява реален дебат, а президента назначава, нямам обяснение какво се случва в промеждутъка между първата идея и днешния ден."

Следващата седмица законопроектът за радио и телевизия ще бъде гледан на първо четене в парламента.