Основни характеристики на равнопоставеността на половете в България и равни възможности в осигуряването на доходи и сигурност ще бъдат сред основните теми на кръгла маса, която ще се проведе в Министерството на труда и социалната политика. Форумът е посветена на изпълнението на дейности по Проект „Изграждане на ефективен капацитет за прилагане на джендър мейнстрийминг подхода”, финансиран по Програмата за заетост и социална солидарност на Европейската общност. Дискусията ще цели да обобщи постиженията от изпълнението на проекта.

Основната мисия на Програма ПРОГРЕС е оказване на финансова подкрепа за постигане целите на ЕС в сферата на заетостта и социалните въпроси, заложени в Социалната програма. Целта е по този начин да се допринесе за постигането на целите на Лисабонската стратегия в пет ключови направления, едно от които е равнопоставеността на жените и мъжете.

Сред темите на кръглата маса ще бъдат гъвкавостта и сигурност на пазара на труда, равнопоставеност в образованието и здравеопазването, джендър мейнстрийминг.

 

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето