Годишно в България са необходими 185 хиляди кръводарители за спокойно функциониране на здравната система. Това каза доц. Андрей Андреев, директор на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) при откриването на есенната кампания, която преминава под мотото "Капка по капка - живот".

Тя започва от днес и е насочена към младите хора от университети и учениците, навършили 18 години. В кампанията се очаква само в София да се включат 14 университета, 10 факултета, изнесени извън основните сгради на университетите, 4 колежа и 6 училища. Планираните акции са около 60.

Кръводаряванията на хиляда души население у нас са 20,37, посочи Андреев. За да се постигне необходимият размер те трябва да станат 24 на хиляда, допълни той.

По данни на Съвета на Европа от 2006 г. по този показател на първо място в Европа е Словения - 54 на хиляда души.

Нуждаем се от 100-150 кръводарители ежедневно, каза Андреев.

Той допълни, че успяват да се справят и въпреки това понякога са на ръба. Средно дневно НЦТХ осигурява за лечебните заведения на територията на София между 55 и 65 еритроцитен концентрат, между 15 и 20 литра прясно замразена плазма, около 50 Е-тромбоцитен концентрат. За изминалите 12 години от 1997 г. са проведени 25 кампании за промоция на кръводаряването.

Кръв са дарили повече от 17 хиляди млади хора,  посочи доц. Стоян Александров, директор на дирекция "Медицински дейности" в Министерство на здравеопазването.

Данните от годишните отчети сочат, че през 2008 г. броят на кръводаряванията е увеличен с 3193 в сравнение с 2007 г. Продължава тенденцията да се увеличават дарителите от възрастовата група между 18 и 30 години. Относителният дял на безвъзмездните кръводарители от тази група е 97%, като близо три четвърти от тях са мъже. Нуждите от кръв са големи.

Очакваме активност от младите хора, каза София Стоименова, генерален директор на БЧК.

Първи в тазгодишната есенна акция се включи министърът на здравеопазването Божидар Нанев. Той призова всички здрави хора също да последват постъпката му.

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето