В края на октомври Проектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта ще бъде внесен за обсъждане и приемане в Народното събрание, съобщи заместник-министърът на МФВС доцент Лазар Каменов на регулярната среща с ръководствата на българските спортни федерации.

"Вашите предложения за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, които ние ви поканихме да направите преди месец, както и днешните ви предложения ще бъдат обсъдени още веднъж от политическото ръководство на МФВС, за да избегнем разминаване с Конституцията и със законите в държавата. Преди да влязат в парламента, ще бъдат съгласувани с Министерски съвет," заяви още Лазар Каменов.

Доцент Каменов призова федерациите да дадат своите предложения и становища за окончателния вид и на Наредбата за професионалната правоспособност и квалификация на лицата, работещи в областта на физическото възпитание и спорта, която ще регламентира социалния статус на треньорите в България.

Ръководствата на федерациите бяха запознати с предложенията, направени от треньорите на Националната конференция на спортно-педагогическите кадри у нас, организирана от МФВС в края на септември. Предложенията са свързани с повишаване квалификацията на треньорите и лицензирането им, работата с различните възрастови групи в националните отбори и клубовете, методиката на подготовката и спортните бази.

"За пръв път нашите треньори свободно казаха какво ги вълнува, какви проблеми имат и как виждат тяхното решаване. Нашето желание е това, което треньорите предлагат, да се реализира. Ще работим съвместно за решаване на посочените от тях проблеми", заяви готовността на ръководния екип на министерството заместник-министър Лазар Каменов.

МФВС си поставя като основна цел да осигури материална база за централизирана подготовка на подрастващите млади спортни таланти, стана ясно още на срещата. (БТА)