Експозицията френския импресионист ще остане в Националната художествена галерия до края на октомври