Близо 55 600 000 евро безвъзмездна финансова помощ да получи страната ни по програма САПАРД, предвижда проект на годишно финансово споразумение за 2002 година между Европейската комисия и България. Проектът ще бъде обсъден на заседанието на Министерския съвет днес. Министрите на земеделието Мехмед Дикме и на финансите Милен Велчев ще бъдат упълномощени да проведат преговорите и да подпишат документа. Размерът на помощта се определя на базата на Многогодишното финансово споразумение с ЕК. Съгласно Националния план за развитие на земеделието и селските райони България осигурява съфинансиране в размер на 25 на сто от общите публични разходи по програмата.