Министерският съвет не се яви във Върховния административен съд като страна по дело, образувано по жалба на "Програма достъп до информация". Според жалбата, директорът на връзки с обществеността в кабинета Цветелина Узунова, е отказала да предостави копие от правилника за опазването на държавната тайна от 1980-та година с обяснението, че материалът е с гриф "секретно". Според новият закон за достъп до класифицираната информация, срокът за отказване на достъп е пет години. Това е третото дело срещу Цветелина Узунова за отказ на достъп до информация. Първите две бяха спечелени от жалбоподателя.