Учениците, обучавани в 12-ти клас през учебната 2009-2010 г. по професия с трета степен на професионална квалификация, ще завършват обучението си по изучаваната професия в 13-ти клас през учебната 2010-2011 г. в задочна или самостоятелна форма на обучение.

Това предвиждат промени в Закона за професионалното образование и обучение, които парламентът прие на второ четене.

Измененията се налагат, тъй като е невъзможно в една учебна година да се включи изучаването на учебните предмети (модули), предвидени за 12-ти и за 13-ти клас. В мотивите се посочва, че това може да доведе до невъзможност учениците да положат успешно държавните изпити по теория и практика на професията, и да придобият степен на професионална квалификация.

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето