Досега пациентите плащаха 3 лева, колкото е половината цена на преглед. Зъболекарите ще преглеждат без пари от март, когато се очаква да влезе в сила новият рамков договор.

Здравната каса ще плаща повече за лечение на пломба и за вадене на зъб с упойка. Пациентите вече ще дават за всяка от процедурите по 4 лева вместо по 9 лева. Прегледите на деца до 18 години остават безплатни, като Касата покрива изцяло една плобма и вадене на зъб с упойка. Други три лечебни дейности ще бъдат покривани 80%. Така, за вадене на зъб родителите ще доплащат само 2,70 лв., а за лечение на пулпит на временен зъб - 3,70 лв. Най-скъпо е лекуването на пулпит на постоянен зъб. От цената 49 лева, родителите ще доплащат 12 лева.

За първи път стоматолозте ще получават от Касата повече пари, ако работят в труднодостъпни райони с неблагоприятни условия. Надбавката ще е 20% от цената на лечение.