На първото си общо събрание, което ще се проведе днес, Националният младежки съвет по наркотични вещества ще приеме обръщение към институциите в страната. Организатори са Националният център по наркомании, общински съвети и Младежкият съвет по наркотичните вещества в Благоевград, секретариатът на Националния съвет по наркотичните вещества и Българският младежки червен кръст. Предстои да бъде приета харта на организацията.

Това е един от конкретните резултати в изпълнение на решенията на участниците в състоялата се в Благоевград в края на ноември първа национална младежка дискусия по проблемите на разпространението и употребата на наркотици сред младежите в България.

Младежкият форум в Благоевград бе под патронажа на съпругата на българския президент Зорка Първанова. Стана ясно, че в Благоевград ще бъде създаден Център за борба срещу дрогата. Във връзка с изпълнението на Закона за контрол на наркотичните вещества и Националният съвет по наркотични вещества е препоръчал на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград да бъде създаден превантивен информационен център. Центърът вероятно ще бъде настанен в квартал "Вароша". Основната му задача ще бъде да събира, съхранява и анализира информация за зависимите от дрога в общината. Подобни центрове ще има в цялата страна и на тях ще се разчита за разработването на общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.