До сега те бяха лимитирани и свършваха още в първата седмица от месеца. Пациентите трябваше да чакат до следващия месец, за да бъдат прегледани от специалист. Здравната каса ще контролира изписването на тези направления. След седмица ръководствата на лекарския и стоматологичния съюз ще се срещнат отново, за да решат кога ще подпишат рамковия договор с касата.