Тази сутрин проектната защита на 3-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" се е задействала и той е спрян, заради понижено налягане в първи контур на реактора, съобщиха от централата. Причината е поява на теч от системата за подаване на вода в първи контур по време на технологични операции.

За спирането на реактора е уведомена Агенцията за ядрено регулиране. Оттам уточниха, че няма изменение на радиационната обстановка, нито опасност за работещите в централата или живущите в района на Козлодуй.

По предварителна оценка на самата централа, възникналият проблем сe определя в нулевото ниво на 7-степенната международна скала на ядрените събития. Нулевото ниво означава, че проблемът не може да се квалифицира дори като инцидент, тъй като това определение се дава на събитията от 1, 2 и 3 степен по международната скала. Събития от 4, 5, 6 и 7 степен се оценяват като аварии.