Библиотеката на Ватикана отвори врати след 3-годишен ремонт. Тя се смята за един от най-изчерпателните източници на знание на планетата.

На лавиците на Ватиканската библиотека има 75 000 древни ръкописа и над милион и 100 хиляди книги. Те са събиратни от 1451 година насам, затова не е чудно, че от време на време в организацията трябва да се въвежда ред.

Извън избърсването на прахта от редките екземпляри, служителите в библиотеката проведоха мащабна инвентаризация. В резултат всички книги и ръкописи бяха снабдени със специални чипове. Така те могат по-лесно да бъдат намерени.

За да се докосне до знанието събрано в Апостолическата ватиканска библиотека, човек трябва да е научен специалист в дадена област, да е университетски преподавател или най-малкото докторант.