Желязко Христов беше преизбран за председател на КНСБ. Той ще е с петгодишен мандат, според новия устав на Синдиката.
Досегашните заместник-председатели също бяха преизбрани от Конгреса на КНСБ.