Професионална гимназия по техника и строителство в Перник си има химн, в който се казва - "От незапомнени години тук истината е една, гимназии и други има, но нашата е най-добра". И учениците са убедени в това.

"С радост отивам на училище и така е всеки един ученик от нашето училище, защото пак казвам, тук за нас е като втори дом, учителите са ни като родители и ги чувстваме близки", казва ученичката от 10 клас Мария Гигенска.

Също като у дома и тук има цветя, за които се грижат самите деца. Освен това учениците имат собствено ученическо радио. Залата, в която се играят представления, пък вечер става на дискотека.

"Когато възникне някаква идея, независимо каква, тя се развива от учениците. Аз им казвам - имате право да крещите, да викате, да спорите, след което идвате с готово решение и предложение как да реализираме идеята, която дали аз, мой колега или вие сте подали", споделя директорът на училището, Самуил Шейнин.

По идея на ученици и учители старо и неизползвано таванско помещение било превърнато в клуб на учителя. На интериора на този клуб може да завиди всяко уважаващо себе си заведение. В училището не се чупят чинове, не се трошат лампи и не стават побои, защото навсякъде има камери за видеонаблюдение.

Училището си има собствен фитнес, който ученици и учители ползват безплатно. И понеже гимназията е по техника и строителство, учениците сами взели участие в ремонта на ученическите тоалетни. Сега като влезеш в тях имаш усещането, че си в тоалетна и баня на хотел.

"Това училище за мене е най-скъпото, защото тук получавам най-качественото образование. Учителите са ни отлични. Също така, благодарение на директора, ние имаме изградена актова зала. Нашето училище непрекъснато се развива и затова не бих го сменила с нищо", продължава с откровенията си Мария.

Когато вървиш по коридорите на гимназията по техника и строителство в Перник, стъпваш на червен килим, а над теб са знамената на европейските държави. Това са еврокоридори, направени отново по идея на учениците с цел запознаване с историята на Европейския съюз.

Така, когато влезеш в сградата на гимназията имаш усещането, че влизаш в институция. Институция, направена със съвместните усилия на ученици, учители и техният предприемчив директор.