Министерството на правосъдието ще поиска от Конституционния съд тълкуване на някои текстове от Конституцията. Това казаха правосъдният министър Антон Станков и заместниците му пред журналисти. Според тях, така могат да се изяснят мотивите на Конституционния съд за отмяната на някои текстове от Закона за съдебната власт.

Едно от основните питания на министерството е за функциите на общите събрания на съдилищата и кой ще избира висшите магистрати. С вчерашното си решение Конституционният съд казва, че общите събрания не могат да имат функции, защото това не е определено в Конституцията. В момента, общото събрание на ВКС и ВАС избира представителите на Конституционния съд от съдебната власт.

Според министерството на правосъдието, отворен е и въпросът за имунитета на магистратите. Вчера конституционните съдии отмениха текста, според който една пета от висшите магистрати могат да поискат имунитета на главния прокурор. В Конституцията обаче се казва, че в определени със закон случаи решение за снемане имунитета на съдия, следовател или прокурор се приема от висшият съдебен съвет. В този текст на Конституцията не се изключва главния прокурор.

Според Министерството на правосъдието, отворен е и въпросът за имунитета на магистратите. Вчера конституционните съдии отмениха текста, според който една пета от висшите магистрати могат да поискат имунитета на главния прокурор. В конституцията обаче се казва, че в определени със закон случаи решение за снемане имунитета на съдия, следовател или прокурор се приема от Висшият съдебен съвет. В този текст на Конституцията не се изключва главния прокурор.
"Има и друг въпрос - как ще си сътрудничат властите, например. Това е декларативно заявено, че те трябва да си сътрудничат, а вчера каза, че съдебната власт няма да се отчита пред изпълнителната", допълни правосъдният министър.