Икономиката на България през третото тримесечие потвърждава тенденцията за по-висок растеж. Това обявиха от Центъра за икономическо развитие. Налице е подобрение в производството и продажбите в промишлеността и търговията. Приходите от туризъм също са се повишили в сравнение с миналага година. Отчита се забавяне в темпа на приватизация и изпълнението на програмата продължава да изостава.

Експертите определят като незадоволителен обема на преките чуждестранни инвестиции. Въпреки че през третото тримесечие вносът регистрира своеобразен рекорд в сравнение с първата половина на годината, като цяло увеличението е само с 2% в сравнение със същия период на 2001-ва. Най-бързо расте износът на потребителски стоки. Нарастване се забелязва и при износа на инвестиционни стоки. Според експертите макроикономическата стабилност се запазва. В доклада се отчита още високото ниво на безработицата. Според 91% от анкетираните започването на нов бизнес е трудно.