Президентът Георги Първанов настоява парламентът да приеме промените в Семейния кодекс до края на мандата си. Проектът вече е приет на първо четене. В него е предвидено ако дете, оставено за отглеждане в институция, не бъде потърсено от родителите си до шест месеца, да бъде дадено за осиновяване.

На работна среща с представители на държавните институции и неправителствени организации, работещи за децата в неравностойно положение, президентът заяви, че ще бъде недопустимо, ако Семейният кодекс не бъде одобрен до края на работата на този парламент. Георги Първанов изтъкна, че реформата в институциите за деца трябва да се ускори.

Той припомни, че миналата година правителството е отпуснало осем милиона лева за закриването на седем дома в различни общини, но там все още не е започнало строителство на нови сгради, в които да се предоставят грижи от семеен тип за децата.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето