Има тенденция за известно намаляване на броя на учениците, предпочитащи да изучават предмета "Религия" като свободноизбираема подготовка или задължителноизбираема подготовка. Това каза министърът на образованието и науката Даниел Вълчев във времето за парламентарен контрол в отговор на питане на народния представител Яне Янев за ислямизацията в българското образование.

В момента 3391 ученици, от общо около 820 000 в страната, учат религия ислям, или 0,4 на сто от всички ученици, посочи министър Вълчев. Той изнесе тези данни и преди седмица в открито писмо до Яне Янев, тъй като Народното събрание изключи парламентарния контрол от петъчната си програма.

Според министър Вълчев фундаменталният въпрос е дали трябва учениците да се делят по религиозен признак, когато изучават предмета "религия". Даниел Вълчев припомни, че преди година и половина работна група към МОН предложи религията да се преподава в по-широк аспект - исторически, културен, философски и етичен. Тази идея за съжаление не срещна подкрепа, каза министърът и допълни, че може да се поднови обсъждането й.

За пореден път министърът на образованието заяви, че не трябва да има индоктриниращи предмети в българското училище. Това обаче е въпрос, който трябва да се реши след обществен дебат, отбеляза министър Вълчев.  

Той отхвърли мнението на Яне Янев за липса на контрол в училищата и добави, че техният брой в страната е малко под 3000. Беше създадена система за контрол в училищата, която се осъществява и чрез проверките на мобилните екипи, посочи министър Даниел Вълчев.  

Депутатът Яне Янев каза, че няма никакъв проблем децата да учат и ислям, и православие, но той заяви, че е против това "насила да се заставят някои родители да подписват декларации, че децата им искат да учат ислям". Янев каза, че разполага с такива документи, които е предоставил на прокуратурата и на останалите компетентни институции.

Яне Янев попита министър Даниел Вълчев дали е запознат със случая с учителката по турски и френски език в село Ковачево, която по думите му "ходи нетрадиционно забулена и е искала от децата да бъдат в часовете с носии, които те не желаят".

Министър Вълчев каза, че в бъдеще няма да има такъв случай. Той призова Народното събрание да подкрепи проекта на Закона за училищното образование, в който има ясни разпоредби, че в училище не трябва да се носят религиозни символи по агресивен и натрапчив начин.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето