Според председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров някои от предлаганите промени в Закона за съдебната власт са абсолютно недопустими в правова държава. Григоров смята спора за предрешен, защото Конституционният съд вече се е произнасял по подобен казус.

"През 1991 година беше направен опит от тогавашното Народно събрание да приеме такива поправки, искам да подчертая в много по-малък обхват. Защото сега поправките са не само както беше през 99-та година за висящите производства в съдебната власт, по приватизационните сделки, а сега са вече и нещо, което аз като юрист казвам, че е безумно, да бъдат отменени и влезли в сила съдебни актове. Нещо, което никой нормален юрист не може да приеме, че е съобразено с Конституцията. И тук хората обаче с основание се безпокоят какво ще стане в този промеждутък между влизане на закона в сила на поправките на закона и произнасянето на Конституционния съд, тъй като в това време могат да бъдат, има вероятност, тези сделки да бъдат доразвити и да бъдат дори финализирани. Аз, като юрист, без да обяснявам подробно, считам, че няма да се стигне до такова финализиране на сделките и просто грешно си правят сметката тези, които искат да променят закона", заяви председателят на ВКС Иван Григоров.