Днес министър Николай Свинаров заминава за Италия. Заседанието е утре в Рим. Предизвикателствата към регионалната сигурност в Югоизточна Европа, както и въпроси, свързани с дейността на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа през 2003 г. ще бъдат сред дискутираните теми. Министрите на отбраната на държавите-участнички в Мнгогонационалните мирни сили ще подпишат Четвърти допълнителен протокол към Споразумението за силите, който хармонизира терминологията, залегнала в изработените досега документи с утвърдените терминология и процедури на НАТО.