Днес инспекторите посетиха два обекта. Те възобновиха работа малко след като със самолет два комплекта от декларацията за оръжията за масово поразяване отпътуваха за ООН в Ню Йорк и за Международната агенция за атомна енергия във Виена.

До края на месеца броят на инспекторите на ООН ще бъде между 80 и 100. От началото на своята работа в Ирак преди 11 дни те проверяват обекти, които и преди това са били инспектирани. Целта им е да установят дали са извършвани промени през четирите години, през които нямаше проверки. Екипът на ЮНМОВИК - комисията на ООН за проверка на оръжейния арсенал на Ирак, посети предприятие за производство на пестициди. При предишните инспекции заводите за химически продукти, за изкуствени торове и хранителни добавки за животни бяха приоритетна цел на инспекторите. Това са производства, които лесно се преустройват за военни цели. Екипът инспектира също и държавната компания за минни и геоложки проучвания.

Днешната кувейтска преса посрещна с насмешки извинението, което Саддам Хюсеин поднесе на кувейтския народ за агресията през лятото на 1990 година. Оценките са, че това е повече заплаха за емирството, отколкото искрено извинение. Саддам е наречен "опасност за световния мир" и "човек, който си мени кожата, но не и нрава".