280 000 дка държавни земеделски земи и още 130 000 дка общински земи са определени за оземляване на безимотни граждани в цялата страна. Това съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието и горите. Поради големия интерес за оземляване в Силистренско и Плевенско през миналия месец са предоставени допълнително земи от Държавния поземлен фонд. За стопанската 2002 -2003 г. в тези райони са сключени едногодишни договори за ползване под наем на 45 000 дка земеделски земи.

Общо 74 000 дка земеделски земи са предвидени за оземляване на безимотни в района на Разград, Добрич, Кърджали, Ямбол, Търговище, Варна, Русе и Велико Търново от общинските служби "Земеделие и гори". Стопаните могат да ги ползват като сключат петгодишни договори за ползване под наем или чрез прехвърляне правото на собственост. След изтичане на срока на договора, оземлените могат да придобият право на собственост, като платеният наем се приспада от цената. Наемите на държавните ниви варират от 0,90 лева за декар до 6 лева за декар в зависимост от категорията и начина на трайното им ползване. При прехвърляне на правото на собственост оземлените от Държавния позeмлен фонд плащат земите по цени, определени в наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. Цената на нивите от Общинския поземлен фонд се определя от общинските съвети. При въвод във владение, оземлените плащат 2 на сто от стойността на земята, а остатъкът се внася на равни вноски за 9 години.