В Министерския съвет беше внесена подписка срещу проявите на жестокост срещу животни. Тя е от жителите на Дряново - градът, в който преди няколко седмици, беше осакатено кучето Мима.  

Повече от 500 души са се подписали под искането за по-строги санкции за хората, които изхвърлят домашните си любимци или се отнасят жестоко към животни.

Дряновци искат и създаването на зоополиция, която да следи за спазването на закона за защита на животните.

"Основното - ако трябва с една дума да го кажа - да се създаде мотивирана институция, която да прилага закона. Защото в Момента нито НВМС, нито оторизираните лица в съответните общини, прилагат закона. При сегашната редакция няма санкции за хора, които са изхвърлили животните си или са проявили особена жестокост - дори в случаите, когато това е доказано”, коментира Печно Рашков.