Мобилтел постави началото на мащабен проект в подкрепа и популяризиране на приемната грижа. Той ще се осъществи в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето.

В рамките на "Приеми дете. Създай бъдеще” компанията ще предостави на 100 нови приемни семейства

ежемесечна финансова помощ за период от една година. Семействата, приели в дома си дете, лишено от родителски грижи, ще получават допълнителни 100 лева всеки месец, които да покриват част от техните разходи. За пожелалите да се погрижат за отглеждането на дете с увреждане, подкрепата ще бъде удвоена. Инициативата ще включва и информационна кампания в цялата страна през 2012 г.а, с която да се популяризира социалната услуга и възможностите за нейната успешна реализация.

Допълнителната финансова помощ от Мобилтел ще бъде достъпна за онези семейства, които заявят интерес да станат приемни родители след 1 януари 2012 г., и които бъдат утвърдени като такива след преминаването на регламентирания от Закона за закрила на детето подбор.

Приемната грижа е възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители, да израснат в семейна среда, да установят емоционална връзка с приемните си родители, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот. Развитието на "социалната услуга”, като алтернатива на институционалното отглеждане на деца, е изключително важен елемент от реформата на настоящата система.

Проектът "Приеми дете. Създай бъдеще” ще подкрепи приетия от правителството План за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той цели затварянето на 137 социални домове за деца в следващите 15 години и предотвратяване на изоставянето на деца в подобни институции. В тази връзка, инициативата на Мобилтел е навременен отговор и на нуждата от приемни родители, която се очаква да възникне след влизането в сила през 2013 г. на забрана за изоставяне на бебета от 0 до 3 в социални домове.

Посланик на добра воля на "Приеми дете. Създай бъдеще” ще бъдат мъниците от детска формация "Бон-Бон”,

които ще посветят на благородната инициатива своята нова песен "Химн на децата”.

Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца, която се регламентира със Закона за закрила на детето. На практика тя позволява деца, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейство, а не в социална институция. Възможността да живеят в семейна среда позволява на децата да се развиват нормално и да растат като пълноценни хора. Много често се използва за настаняване на деца, чиито биологични семейства минават през криза или изпитват временни трудности в отглеждането им, но въпреки това запазват своите родителски права.

Към края на септември в България има общо 935 утвърдени приемни семейства. В тях са настанени за отглеждане общо 792 деца. От началото на годината са одобрени общо 308 приемни семейства, от които 47 са доброволни, а 261 – професионални. За същия период в тях са настанени 298 деца.